Milieuvoordelen

Passagiersauto’s zijn een belangrijke vervuiler als het gaat om de hoeveelheid CO2 die er wordt uitgestoten. Hier valt dan ook veel te winnen, maar hoe verhoudt de uitstoot van een elektrische auto zich tot een auto op een fossiele brandstof, zoals benzine of diesel?

Directe en indirecte uitstoot

In de brochure bij een elektrische auto wordt 0 gram CO2-uitstoot per kilometer vermeld. Onder het rijden zelf wordt dus geen CO2 uitgestoten, terwijl dit bij een fossiele brandstofmotor wel het geval is. Dit is de directe uitstoot. Echter, voor een eerlijke vergelijking moet er ook gekeken worden naar de CO2 die vrijkomt bij het produceren van de brandstoffen om op te rijden. De zogenoemde indirecte uitstoot.

De optelling van deze directe en indirecte uitstoot wijst uit dat de uitstoot van een elektrische auto drie tot vier keer lager is dan van een auto die rijdt op benzine of diesel. Dit positieve effect kan vergroot worden door op te laden met groene stroom van bijvoorbeeld de zonnepanelen op uw eigen dak.

Productie van de auto

Niet alleen de productie van brandstof en het rijden zelf leveren CO2-uitstoot op. Ook bij het produceren van een auto komt CO2 vrij. Bij de productie van een elektrische auto is het de aandrijfaccu die zorgt voor meer CO2 uitstoot in vergelijking met een auto rijdend op benzine of diesel.

Om te produceren is een elektrische auto dus vervuilender, maar zodra deze auto kilometers gaat maken, is deze juist weer een stuk schoner dan auto’s op fossiele brandstoffen. TNO heeft berekend dat voor een middelgrote auto bij 39.000 km het vervuilendere effect van de productie teniet is gedaan. Aangezien auto’s gemiddeld een levensduur van 220.000 kilometer hebben, is elke kilometer na dat kantelpunt van 39.000 km dus beter voor het milieu.

Duurzaam rijden

Alle milieuvoordelen

Vrijblijvend adviesgesprek

Contact opnemen

Elektrische occasions

Aanbod gebruikte EV's

Bron: www.anwb.nl